Plantener Management

 

Startside

Offshore Outsourcing

IT Strategi

Outsourcing

Projektledelse

Om Peter Plantener

Downloads

 

Start Page

Offshore Outsourcing

IT Strategy

Outsourcing

Project Management

About Peter Plantener

 

IT er et område der er yderst velegnet til outsourcing - dvs. flytning af opgaver, der ikke er centrale for virksomhedens værdiskabelse - til en troværdig leverandør. Ved at outsource hele eller dele af Informationsteknologien kan virksomheden opnå betragtelige fordele:

  • Forbedret kvalitet, idet de fleste IT discipliner kræver væsentlig ekspertise som det er vanskeligt for den enkelte ikke-IT virksomhed at vedligeholde.
  • Lavere priser på grund af stordriftsfordele og/eller den udvalgte partners lavere omkostningsstruktur.
  • Hurtigere leverancer og bedre fleksibilitet fordi den valgte partner råder over en større ressourcebase.

 

 

Plantener Management har en enestående ekspertise vedrørende IT Outsourcing. Vi hjælper virksomheder, der overvejer hvad og hvordan den skal outsource med:

 

  • Foranalyser der skaber et solidt beslutningsgrundlag for beslutningen om outsourcing til en dansk leverandør, en offshore leverandør - eller slet ikke,

  • Forretningsplaner der definerer kravene til leverandøren i detaljer, de økonomiske og ikke-økonomiske målsætninger og grundlaget for at realisere disse,

  • Udbudsforretning, evaluering og udvælgelse for at finde den bedste outsourcing partner og skabe et bæredygtigt aftalegrundlag

  • Planlægning og overvågning af implementeringsforløb hvor vi bistår med den vanskelige overgang fra in-house løsning til outsourcing.

 

Vi bistår også outsourcing leverandører med at forbedre deres evne til at levere outsourcing services til markedet gennem:

  • Review af produkter, servicetilbud og præsentation i relation til markedets behov.

  • Inspiration og støtte til Marketingfunktionen så den mest effektivt kortlægger og bearbejder markedet.

 

Plantener Management er leverandøruafhængig og tilbyder ikke salgssupport til outsourcingleverandører.


© Plantener Management  -   Website  last modified: 17-jun-2011  -   Click for email to Plantener Management