Plantener Management

 

Startside

Offshore Outsourcing

IT Strategi

Outsourcing

Projektledelse

Om Peter Plantener

Downloads

 

Start Page

Offshore Outsourcing

IT Strategy

Outsourcing

Project Management

About Peter Plantener

 

Baseret på særdeles omfattende erfaringer med trans-national outsourcing, tilbyder Plantener management hjælp og støtte til danske virksomheder, der har lyst til at udnytte de markante fordele, som offshore outsourcing byder på:

  • adgang til spidskompetancer, der ikke er til rådighed på det danske arbejdsmarked
  • adgang til en markant større mængde højtuddannede specialister end tilgængeligt lokalt i Danmark
  • adgang til kompetance til en væsentlig mere attraktiv pris end i Danmark
  • adgang til ressourcer i forskudte tidszoner i forhold til Danmark, hvorved f.eks. Support og Udviklingsprojekter kan fordeles mere jævnt over døgnet end ellers

 

Plantener Management har blandt andet hjulpet klienter med outsourcing opgaver i Indien, Bangla Desh og Vietnam

 

Plantener Management tilbyder bistand vedrørende blandt andet følgende typer problemstillinger:

  1. Analyse af potentialet for outsourcing - udformning af Business cases
  2. Ansøgning til myndigheder om økonomisk støtte til etablering af outsourcing - f.eks. under DANIDA's "Business to Business" program
  3. Matchmaking - undersøgelse af markedet for mulige offshore samarbejdskandidater og etablering af kontakter, appraisal og evaluering af kandidatalternativer
  4. Aftaleudformning mellem dansk og offshorevirksomhed efter en kunde/leverandørmodel eller en joint venture model, afhængig af hvad der tjener virksomhedens interesser bedst
  5. Undervisning af danske og offshore medarbejdere i blandt andet forståelse af fremmede kulturer, grundlæggende samarbejde over afstande, projektstyring, systemudvikling mv.

Der er mange andre muligheder - grundlæggende for dem alle gælder det, at for at realisere en vellykket offshore outsourcing og undgå de betydelige faldgruber, der eksisterer, er det nødvendigt at alliere sig med en erfaren og pålidelig rådgiver. En sådan rådgiver er Plantener Management